تاریخچه

آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترحیدری درسال 1376 درشهر فومن با نام آزمایشگاه ابن سینا شروع به کارکرد و از سال 1386 با مسئولیت دکتر مهرناز حیدری در شهر رشت به ادامه فعالیت پرداخت. درحال حاضر آزمایشگاه تشخیص پزشکی دکترحیدری در ساختمانی چهارطبقه با تجهیزات مدرن و پرسنل مجرب قادر به انجام انواع آزمایشهای روتین-تخصصی و فوق تخصصی درکوتاهترین زمان ممکن می باشد.