کوآنتی فرون

کوآنتی فرون TB-Gold یک تست تشخیص مورد تایید FDA در تشخیص عفونت فعال و نهفته مایکو  باکتریوم توبرکولوز می باشد. در این تست از پروتئین های 6_ESAT، 10_CFP،  TB7.7 برای تحریک سلول های موجود در خون هپارینه استفاده می شود. با اندازه گیری IFN_g با روش الایزا پاسخ های اختصاصی in vitro به عفونت مایکو باکتریوم توبرکولوز سنجیده می شود.

این تست با گونه های محیطی مایکو باکتریوم و یا واکسیناسیون BCG مثبت نمی شود و در این روش پاسخ ایمنی اختصاصی برای Tb ارزیابی می شود.

مزایای تست کوآنتی فرون TB براساس شواهد :

- عدم تاثیر از واکسیناسیون قبلی BCG کاهش درمان غیرلازم بیماران مثبت کاذب با تست پوستی

- حساسیت بالا در بیماران رومانتیک

 

مزایای استفاده از کوآنتی فرون

1- QFT در شناسایی افرادی که به سمت بیماری TB فعال پیشرفت خواهند کرد، به طور قابل توجهی دقیقتر از تست پوستی توبرکولین (TST) است.

2- اختصاصیت (specificity) این تست بیش از %99 می باشد و تقریبا احتمال جواب های مثبت کاذب وجود ندارد.

3- QFT به طور قابل توجهی حساس تر از تست پوستی توبرکولین (TST) است، به طوری که نیمی از افرادی که در TST تشخیص داده نمی شوند، با این روش شناسایی می شوند.

4- این تست در بیماری های روماتیک دارای حساسیت بالایی می باشد.

5- دارای عملکرد اثبات شده در بیماران تحت درمان با داروهای سرکوبگر ایمنی (متوترکسات، کورتیکواستروئیدها، مهارکننده های TNF-a) می باشد.

6- تنها با یک نوبت ویزیت انجام می شود و نیاز به تست های پیگیری (follow-up) غیر ضروری وجود ندارد.

7- امکان سنجش همزمان پاسخ به چند نوع آنتی ژن وجود دارد.

8- جوابها قابل تکرار می باشند و در نتایج آن سوگیری و خطای مشاهده گر کمتر است. دقت این تست تحت تاثیر واکسن BCG قبلا استفاده شده قرار نمی گیرد و برای تستهای مکرر ایده آل است.