یک تست جدید برای تشخیص بیماری های التهابی روده

مقدمه :

S tool Calprotectin یک تست جدید برای تشخیص بیماری های التهابی روده (inflammatory bowel disease) می باشد و تقریباً جایگزینی برای تست های تهاجمی مثل Colonoscopy و یا اسکن white cell نشاندار شده با رادیواکتیو می باشد.

 

خصوصیات ساختمانی و عملکردی :

Calprotectin یک پروتئین 36 کیلو دالتونی می باشد که به کلسیم و روی باند می شود در 30-40% گرانولهای سیتوزولی نوتروفیل ها وجود دارد  و در شرایط In Vitro مشخص شده  که خاصیت باکتریسیدالی و ضدقارچی (Fungistatic) داشته و در مقابل تجزیه آنزیمی عوامل فوق مقاوم بوده  و به آسانی در مدفوع قابل اندازه گیری می باشد.

 

کاربرد کلینیکی :

بیماریهای التهابی روده (inflammatory bowel disease) گروهی از بیماری های گوارشی را شامل می شود که سبب ایجاد یک سری التهابات پاتولوژیک در روده ها می شود که می تواند به داخل حفره روده ها هم این التهاب کشیده شود. این بیماری حداقل 2 میلیون نفر را در اروپا درگیر کرده و علائم کلینیکی آن بسیار شبیه سندروم روده تحریک پذیر (Irritable Bowel Syndrome = IBS) می باشد. این بیماری ها شامل دوره های متناوبی از بهبودی و عود بیماری می باشد.

وجود این پروتئین در مدفوع همبستگی بالایی با تست تشخیصی Leukocyte Indium – Labelled – 111 بعنوان استاندارد طلایی تشخیص بیماری IBD دارد.

شایعترین بیماری های که باعث افزایش Calprotectin می شود عبارتنداز :

1- بیماری کرون (Crohn’s Disease)

2- کولیت اولسراتیو (Ulcerative Colitis)

3- کانسر روده

توجه شود که در سندروم روده تحریک پذیر سطح Calprotectin نرمال است.

  

ویژگی ها :

کاربرد Calprotectin برای موارد ذیل می باشد :

1- افتراق بیماری های ارگانیک روده ای از بیماری های عملکردی روده ای (مثل IBD) و در نتیجه پرهیز از استفاده تست های تهاجمی مثل کولونوسکوپی

2- ارزیابی اثربخشی درمان در IBD

3- تشخیص عود مجدد بیماری یا شعله ور شدن (Flare) بیماری IBD

4- یک تست تشخیصی جانبی برای بیمارانی که ترس از سوزن و یا آندوسکوپی دارند.